Välkommen till SSRK Södra

Anmälning till utställning i Åstorp
Ras: *
Klass: *
Ev titlar:
Hundens namn: *
Komplett registreringsnummer: *
Födelsedatum: (ex 2007-01-15): *
Kön: * Hane
Tik
Faderns ev titlar:
Faderns namn: *
Faderns regnr: *
Moderns ev titlar:
Moderns namn: *
Moderns regnr: *
Kan hunden erhålla Svenskt utställningschampionat) Ja
Nej
(om Ja – ange klass, domare, plats och datum för två resultat)
Har hunden tidigare pris på jaktprov? Ja
Nej
(om Ja – ange klass, pris, domare, plats och datum)
Kennelnamn:
Uppfödarens namn: *
Uppfödarens postadress: *
Ägare: *
Adress: *
Postadress: *
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Medlemsnummer: *
E-postadress:
Plusgiro- person- bankkonto för ev återbetalning:
Bank:
Ev övrig information:
Enligt GDPR (personuppgiftslagen) krävs samtycke för att spara personliga data, som t ex namn och kontaktuppgifter, som används för utskick av PM samt ligger till grund för utställningskatalogen. När du registrerar dina uppgifter via detta formulär så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Vi använder även dessa uppgifter till resultatredovisning.