Välkommen till SSRK Södra

Protokoll, blanketter och användbara länkar

Hämta gratis pdf-läsare här: Adobe Reader

Här publiceras avdelningens justerade protokoll samt annat material som är kopplat direkt till verksamheten.

Länkar:
Reseräkning Södra – exempel på hur Reseräkningen ska fyllas i
Underlag förskottsutbetalning Södraexempel på hur underlaget ska fyllas i

Rökförbud på Utställning, Jaktprov och aktivitet

Värdegrund SKK

Reseräkningar måste vara korrekt ifyllda och skickas per post till kassören. Kvitton för utlägg måste vara original och skickas per post till kassören tillsammans med bankuppgifter för att utbetalning ska ske. 

Adress:  Lisa Lyhagen  Fleningevägen 251 254 77 Fleninge

 

Från 2020-08-26 publicerar vi inga protokoll på hemsidan. Detta för att inte känslig information ska nå ut till fel organisationer. Du som medlem kan begära ut protokoll genom att skicka ett mejl till: sekr@ssrksodra.com