Välkommen till SSRK Södra

Nu drar vi igång med B-provverksamheten!

 

Nu drar vi igång med B-provverksamheten!
När ”förbudstiden” för SSRK är över 16 juli, så kommer vi att börja arrangera B-prov igen, och vi börjar med ett antal lite mindre prov med bara Nybörjarklass. Några av dem kommer att bli på vardagar em/kväll, och vi ska försöka sprida proven i avdelningen.
SSRK/HS har utarbetat regler och anvisningar utifrån SKKs anvisningar som bygger på Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer, och dessa följer vi givetvis.
Att stanna hemma om man känner sig lite dålig är fortfarande väldigt viktigt!
Mer info med detaljer kommer inom kort.