Välkommen till SSRK Södra

Årsmöte 2021

På grund av pågående pandemi har styrelsen med stöd av de anvisningar som finns hos SKK beslutat att ställa in Årsmötet 2021. Detta gör vi för att skydda våra medlemmar och för att inte bidraga till mer smitta i regionerna. Detta innebär att alla förtroendevalda får sina uppdrag förlängt med ett år och sitter kvar på sina poster. Revisorerna ska fortfarande granska och godkänna ekonomin. Självklart tar styrelsen emot förslag och idéer på hur vi ska driva och utveckla verksamheten under 2021. Alla dokument som rör ett årsmöte kommer finnas tillgängliga för medlemmar , kontakta sekreteraren för att få dessa!!! . På årsmötet 2022 kommer vi att behandla två år istället för ett.

Ta hand om er!
/ Styrelsen SSRK Södra