SSRK Södra

Styrelsen

Styrelsen för SSRK Södra 2023

 

ORDFÖRANDE FILIP ERTZINGER ordf@ssrksodra.com 
0768797887
KASSÖR KERSTIN HOLM kassor@ssrksodra.com
SEKRETERARE EBBA PETERSSON sekr@ssrksodra.com
RETRIEVER LISA LYHAGEN retriever@ssrksodra.com
TOLLING ELIONOR FORSSTRÖM tolling@ssrksodra.com
UTSTÄLLNING CHATARINA ÅKESSON utstall@ssrksodra.com
MATERIAL/VILT BO TENGBERG suppl2@ssrksodra.com
SUPPLEANTER
VILTSPÅR SVEN WESTERLIN viltspar@ssrksodra.com
SPANIEL BENGT MAGNUSSON spaniel@ssrksodra.com
ADJUNGERADE
PR-INFORMATION MIA JANSSON pr@ssrksodra.com
UTBILDNING INGELA GUDMUNSSON utb@ssrksodra.com

 

REVISORER
REVISOR TORBJÖRN HÅKANSSON torbjorn@kthakansson.se
REVISOR INGRID LUNDKVIST
SUPPLEANT BOSSE FERM
SUPPLEANT HÅKAN RILÖV

Organisationsnummer: 802440-3902

Bankgiro: 517-8843