SSRK Södra

Viltspår

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare. Hunden får använda sina sinnen och ni får en trevlig stund ihop. Det finns två olika typer av viltspårprov, rörligt och ordinarie. Spåren är ca 600 meter långa med varierande svårighetsgrad. Spåren läggs med blod och en klöv från något hjortdjur som dras i spåret.

Proven är öppna för hundar av alla raser. Även blandrashundar får delta i proven. Oregistrerad hund ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC). För att erhålla ett championat (SE VCH) gäller att hunden är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubb.

Anlagsprovet börjar man med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Här är det framför allt hundens spårförmåga och spårvilja man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar.

Efter godkänt anlagsprov avancerar man till öppenklass där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skott. I öppenklass ligger spåret mellan 12-24 timmar.

 


Anmälan till viltspårprov görs här

Under perioden sep-feb kan det vara begränsad tillgång på prov pga. jakt och väderlek !

DM i Viltspår

Nu är det dags att anmäla till DM i Viltspår som arrangeras Söndagen den 21 April.
DM är för hundar som är Viltspårchampion. Första pristagaren kommer att bli uttagen och representera Södra Distriktet för SSRK i SM som går i Skåne i år.
Proven kommer att genomföras i Vinslöv, Sösdala och Hässleholm. Efter provet samlas vi alla i Vinslöv för prisutdelning och korvgrillning. Starten där du blir placerad kommer att gå på respektive domares hemma marker.
Anmäl dig senast den 24 Mars på viltspar@ssrksodra.com Skriv ditt namn och adress, hundens namn och reg. nummer, mail adress och telefonnummer.
Får vi in många anmälningar så sker lottning. Avgiften betalas in på 600 kr när du har blivit uttagen till DM, mer information kommer då.
Frågor? Kontakta Södras Viltspåransvarig svenwesterlin2@gmail.com