SSRK Södra

Om oss

SSRK Södra är en ideell förening som har till syfte att inom ramen för SSRK:s bestämmelser bedriva regionala verksamhet. SSRK Södra anordnar flertalet prov, utställningar och kurser för retrievers och spaniel. Vårt upptagsområde är Skåne och Blekinge. 

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

Vi finns även på Facebook – besök oss gärna där!