SSRK Södra

GDPR

Från och med 25 maj 2018 börjar en ny dataskyddsförordning (GDPR) att gälla i samtliga EU-länder. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL)

SSRK Söra behandlar alla personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen. Vi hämtar i första hand in dina personuppgifter direkt från dig själv eller uppgifter lämnade av dig via en samarbetspartner/organisation (exv SSRK, SSRK Prov eller Studiefrämjandet). De uppgifter vi behöver är namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Och i några fall personnummer, där ett arvode ska betalas ut för rapporteringen till skattemyndigheten samt att personnummer krävs vid deltagande på kurser i samarbete med Studiefrämjandet och för de funktionärer som är certifierade/diplomerade.

Vi lagrar dina uppgifter så länge din personpost har någon typ av koppling i vårt personregister. Det kan vara kopplingar som medlemskap, funktionär, domare, uppfödare, kursdeltagare, provdeltagare eller annan.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa SSRK Södras lagring och behandling av dina personuppgifter, såvida SSRK Södras intressen inte väger tyngre än din önskan om radering.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter SSRK Södra har registrerade om dig. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till styrelsen i SSRK Södra.

Vill du veta mer kan du läsa på SSRK:s hemsida

Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om PUL och Dataskyddsförordningen