SSRK Södra

Årsmöte 2021 ställs in

På grund av pågående pandemi har styrelsen med stöd av de anvisningar som finns hos SKK beslutat att ställa in Årsmötet 2021. Detta gör vi för att skydda våra medlemmar och för att inte bidraga till mer smitta i regionerna.…

Spanielansvarig sökes

Styrelsen och valberedningen söker spanielansvarig/suppleant till 2021! Efter många trogna år lämnar nuvarande spanielansvarig sin post och därför behöver vi nu fylla denna tjänsten till årsmötet i mars. Styrelsen består till största del idag av ”retriever” folk och det är…

Resultat viltspår

  Ordinarie viltspårsprov i Vinslöv 2 augusti I år hade vi planerat för tre ordinarie viltspårsprov. Tyvärr blev de två första inställda pga Corona-pandemin. Idag hade vi glädjen att kunna genomföra det tredje provet. Nio förväntansfulla ekipage startade idag och…