Välkommen till SSRK Södra

Välkommen till SSRK Södra

SSRK Södra bildades 1963 och är idag den tredje största av totalt 14 avdelningen inom SSRK. Vårt upptagsområde är Skåne och Blekinge. SSRK Södra är den tredje största avdelningen av totalt 14 avdelningar. SSRK Södra anordnar flertalet prov, utställningar och kurser för retrievers och spaniel.

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.

SSRK Södra följer Svenska Kennelklubbens åtgärder med anledning av coronavirusets spridning. På grund av rådande restriktioner kommer SSRK Södra att behöva begränsa sina aktiviteter kraftigt. För senaste info, kontakta ansvarig inom de olika områdena.