Välkommen till SSRK Södra

Välkommen till SSRK Södra

 

Information om Covid-19 hittar du här

SSRK Södra följer dem anvisnigar som kommer från SKK. Du hittar det senaste HÄR

 

SSRK Södra anordnar flertalet prov, utställningar och kurser för retrievers och spaniel.

Vårt upptagsområde är Skåne och Blekinge.  SSRK Södra är den tredje största avdelningen av totalt 14 avdelningar

 

Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att

  • väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar
  • bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser
  • informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård
  • skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet
  • bevaka och arbeta med frågor som har ett betydande allmänt intresse för SSRKs medlemmar.