Välkommen till SSRK Södra

Medlemskvällen

hunden-herden-180208
 
 
 
Tack alla ni som kom till Hunden&Herden på medlemskvällen. En trevlig kväll med shopping för både två- och fyrbenta medlemmar! Du som inte redan besökt Peter på Hunden&Herden – ta en tur en helg till denna pärla i södra Skåne”
 
Fotograf är Elin Holgersson och på bilden Mojka

Retrieverträning med Heidi Kvan 180414-15

hk-no
Södra välkomnar dig till en helg med retrieverträning för norska Heidi Kvan. Heidi är en av domarna på årets Unghundsderby. Mer om Heidi kan du läsa på hennes hemsida http://www.waternuts.com/.

Även i år hålls kursen på Björkebergs gård, i nordvästa Skåne, med utmärkt träningsmark och -vatten. Eventuellt kommer det finnas boende av enklare slag.

Lördagen har inriktning unghund/nybörjare och söndagen öppenklass. Max antal deltagare 8 per instruktör och dag.

Anmälningar tas emot tills att platserna är fyllda, anmälan är bindande. Vid anmälan fås ett bekräftelsemejl med betalningsinformation, man bekräftar sedan sin anmälan genom inbetalning av kursavgiften.

Glöm inte att i din anmälan ange vilken dag/nivå, medlemsnummer om du är medlem i södra avdelningen samt om övernattning önskas. Övernattningsplatserna är begränsade till antalet.

 

Datum: 14-15 april
Plats: Hishult
Instruktör: Heidi Kvan
Kostnad: 950 kr för heldag (medlem södra avdelningen), 1100 kr/heldag (medlem övriga avdelningar/icke-medlem), 150 kr för observatörer
Anmäl till: utb@ssrksodra.com eller 0707-365573

Stewardutbildning våren 2018

Vem står på första parkett när våra hundar provas under jakt på våra A-prov? Jo, stewarden! Stewarden ser till att rätt ekipage står på tur att skickas av domarna. Är du intresserad av att vara en del av södra avdelningens A-prov-verksamhet? Anmäl då ditt intresse till stewardutbildningen.

Inga förkunskaper krävs för att anmäla sig till utbildningen, men det är en fördel om man är strukturerad och noggrann. Som steward ska man även känna till regler och anvisningar för A-prov.
Reglerna: http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/a-prov-retriever/jaktprovsregler-a-prov-2017-01-01
Anvisningar: http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/a-prov-retriever/anvisningar-a-prov-rev-2017-05-19

Utbildningen består av två tillfällen med teori och två tillfällen med praktik. Anmäl ditt intresse för mer information om datum och tider. Utbildningen är företrädesvis för medlemmar i Södra avdelningen men i mån av plats, och till självkostnadspris, är även andra välkomna att anmäla sig.

Datum: Våren 2018
Plats: Skåne
Instruktör:  Anders Carlsson m fl
Kostnad: Ingen för avdelningens medlemmar
Anmäl till: utb@ssrksodra.com eller 0707-365573

Om-certifiering & fortbildningsdag för provledare 180526

Avdelningens alla provledare bjuds in till fortbildnings-/inspirationsdag under ledning av Janne Stihl. Särskild kallelse kommer gå ut till de provledare vars certifiering går ut under 2018, dessa har p g a kravet på om-certifiering förtur till utbildningstillfället.

Sedan 2011 ska provledare på retriever(B)prov genomgått utbildning och vara certifierade, allt för att säkra kvalitén på proven och därmed i förlängningen hundarnas jaktliga egenskaper. Certifieringen är 5-årig enligt ”Råd och Anvisningar – Provledarutbildning i SSRK”, fastställd av SSRK Huvudstyrelse 2011-09-10 § 295 (http://www.ssrk.se/images/stories/utbildning/RoA_faststalld_2011_09_10.pdf)

 

Datum: 26/5 2018
Plats: Ej klart
Instruktör: Janne Stihl
Kostnad: Ingen för medlemmar i avdelningen
Anmäl till: utb@ssrksodra.com eller 0707-365573