Välkommen till SSRK Södra

Prova på viltspår!

Är du nyfiken på viltspår? Välkommen till en prova-på-dag!
När: Lördagen den 25 mars kl: 10.00 – 12.00
Kostnad: 100kr
Plats: Beddinge vid avfallsstationen 
Smygehamn
Annat: Ta med fika, allt annat står jag med.
Anmälan till Viltspårsansvarig senast den 22 mars via e-post viltspar@ssrksodra.com eller mobil: 073-677 15 77

Lag-SM 2017

Den 8-9/7 2017 arrangerar SSRK Västra en Lagtävling för retrievers enligt PM nedan.
Tävlingen kommer att genomföras i Skövdeområdet
SSRK Södra har beslutat att sponsra ett lag som tävlar för avdelningen, med resor och logi.
Intresserade anmäler sitt lag till retriever@ssrksodra.comsenast den 2 april. Om flera lag visar intresse att starta kommer en merituttagning att ske.PM: Inbjudan Lag SM 2017

Skoj flyger

Fuktionsbeskrivning retriever

SSRK Södra inbjuder till
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R) 

Söndag den 2 april samt lördag 29 april 2017, Klostersågen Sjöbo

FB-R – en officiell verksamhet som sjösattes 2014, den blir stambokförd på SKK
Hunddata/Avelsdata

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.
Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl.

Du som ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större krav på att din hund ska vara lydig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar kan också vara arrangör för beskrivningar. Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.

Beskrivare: Agneta Joonas

Alla Retrieverraser är välkomna att anmäla, först till kvarn gäller.

Max 10 hundar.

Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns. Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.

Anmälan mailas till Agneta Joonas, digbytollers@telia.com 

Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ras, kön, födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress.

Avgift 350 kr sätts in på SSRK Södras bankgiro 517-8843. Ange FB-R samt datum i betalningen. Anmälan och betalning senast 11 mars 2017.

PM, katalog samt vägbeskrivning kommer att mailas ut.
För frågor, övrig upplysning, mail:  digbytollers@telia.com, telefon 070-7426602.

Årsmöte den 4 mars!

Glöm inte vårt årsmöte den 4/3 kl 10.00 på Hörby BK. Anmälan görs till utstall@ssrksodra.com. Vi bjuder på smörgås, kaffe och dricka. Om din hund har blivit champion under 2016, vänligen anmäl även detta så att vi kan uppmärksamma din framgång.

Här finns all info du behöver:
Verksamhetsplan 2017
Verksamhetsberättelse för SSRK södra 2016-5
Dagordning årsmöte 2017
Rapport 2016 & Budget 2017 SSRK Södra
SSRK södra valberedning förslag till årsmötet 2017-1-2

 

Välkommen på medlemsträff!

Södra avdelningen välkomna alla medlemmar till träff den 4 februari. Vi träffas på Stensnäs med drop-in mellan 10:00-11:00 för att sedan höra ett föredrag om akutsjukvård för hund. Det bjuds på baguetter, kaka och kaffe, meddela därför eventuella allergier vid anmälan. Du får veta mer om några av dem aktiviteter som arrangeras under 2017 och samtidigt umgås med andra som brinner för retriever och spaniel.

Datum: 4 februari
Plats: Stensnäs gods
Kostnad: Ingen, avdelningen bjuder på fika
Anmäl intresse till:utb@ssrksodra.com eller 0707-365573

Bilder från utställning i Åstorp

Best In Show
Domare:  Annette Bistro

best-in-show

1. Golden Canina Chorus Line, Golden retriever, Landtborg Camilla, Immelm

2. SE U(U)CH Art Wave´s Smash And Grab, Cocker spaniel, Karlsson Jens, Hörby

3. NO UCH NORD V-15 SE U(U)CH SEV-09 VCH US CH Double Coat´s Christmas Joy, Chesapeake bay retrivier,Lindström Catharina, Långås

4. Black And Buff´s One Of A Kind, Amerikansk cocker spaniel, Fraser Michelle

BIS-valp I
Domare:  Anneli Karlsson

bis-1-valp-4-6-manader-clumber

Sugar Loaf Drottning Yrsa, Clumber spaniel, Åkerman Annika, Kungsbacka


BIS-valp II
Domare:  Johnny Andersson

bis-1-valp-6-9-manader-2

Barecho You Rock My World, Engelsk springer spaniel, Björkman Helene, David, Årsunda

BIS-veteran
Domare:  Eva Nielsen

bis-1-veteran

NO UCH NORD V-15 SE U(U)CH SE V-09 SE VCH US CH Double Coat´s Christmas Joy, Chesapeake bay retriever, Lindström Catharina, Långås

BIS Uppfödargrupp
Domare:  Eva Nielsen

bis-1-avelsklass

Kennel Art-Wave´s, Cocker spaniel, Karlsson Jens, Hörby

BIS JUNIOR/UNGHUND
Domare: Birthe Scheel

bis-1-junior-unghund

Almanza Backstage Entertainment, Flatcoated retriever, Karlsson Hanna, Växjö

SSRK Södra svar på remiss ”Utredning om en eventuell framtida retrieverklubb”

Styrelsen för SSRK Södra anser att utredningen i stora drag är välgjord, men vi har ändå några synpunkter/frågor.

Vi anser att man bör ta tillfället i akt att renodla Svenska Retrieverklubbens (SRK) verksamhet till de kärnområden som gäller för våra raser.  För att profilera oss som jakthundsklubb och för att kunna leverera en verksamhet till medlemmarna som håller hög kvalité, bör de hundsporter/tävlingsformer som faller inom andra SKK-anslutna special- och verksamhetsklubbar inte ingå i SRKs utbud. Det är bättre att både funktionärer och ekonomiska resurser koncentreras till aktiviteter som rör våra raser specifikt så att verksamheten kan fokuseras på kärnfrågorna (avel, jaktprov, utställning).

Verksamheter vi anser bäst lämpade i andra klubbar är lydnad, rallylydnad, agility samt viltspår.

Ansvaret för Funktionsbeskrivning Retriever bör läggas på rasklubbarna och inte på lokalklubbarna.

Avseende A-proven anser vi att de ska arrangeras av lokalklubbarna, då den lokala förankringen är avgörande för att vi ska få tillgång till provtillfällen. Däremot kan ansvaret för ekonomin och domartillsättning med fördel läggas på huvudstyrelsen.

Det omnämns att lokalklubbarna ska få tydligare krav på sig vilka områden/verksamheter de ska sköta, men detta utvecklas inte. Vi ser gärna ett mera konkret förslag på verksamhetsfördelning mellan huvudstyrelsen, lokalklubbar och rasklubbar redan nu.

I samband med detta bör ett särskilt utskott/kommitté/ verksamhetsklubb bildas för jaktproven, en funktion som även bör ha en beslutande roll avseende tex regelrevideringar. Detta skulle medföra att provverksamheten skulle styras av de som har mest kompetens för detta, och inte som nu av fullmäktigedelegater med många olika intressen/kunskaper.

Förhållandet mellan lokal- och rasklubbar är oklart.  För att kunna ta ställning till både den ekonomiska kalkylen och fördelningen av delegater till fullmäktige så måste man tydligare beskriva respektive klubbs ansvar/verksamhetsområden. Vi skulle även önska ett tydligare budgetförslag för den nya klubben.

Det är i statistiken tydligt att många medlemmar idag väljer att inte vara anslutna till en rasklubb. Incitamentet för ett enda medlemskap är mycket gott, men man får inte glömma att detta förslag tar bort valfriheten att stötta en rasklubbs verksamhet/agenda eller inte.

En tydlig ansvarsfördelning mellan klubbarna är viktig men vi ser positivt på att rasklubbarna har möjlighet att delta på lokalklubbens möte, det främjar både erfarenhetsutbyte och samarbete/samarrangemang. Vi anser dock att det borde göras ett tillägg att även lokalklubben har möjlighet att ha en representant från styrelsen med på rasklubbarnas möte.

I avsnittet om kommunikation nämns en samordning av Apportören/rasklubbstidningarna och en total minskning av omfånget. Detta är en bra början och i förlängningen bör det tryckta mediet minskas ytterligare. Det är dock viktigt att inte lägga allt på digital kommunikation, utan klubben behöver ha kvar någon analog kanal för att nå alla kategorier av medlemmar. Man skulle exempelvis kunna ha flera mindre/enklare utskick och bara en flott tidning per år.

Det vore utmärkt med en samordning av layouten/den grafiska profilen för SRK och lokalklubbarna, men rasklubbarna bör få ha kvar sina specifika utseenden på hemsidorna.

Styrelsen för SSRK Södra

Utställningsresultat

 

Datum:  2016 11 12
Plats:  Åstorp
Avdelning:  Södra

Best In Show
Domare:  Annette Bystrup
(Hundens namn, Ras, Ägare, Ort)
1. Golden Canina Chorus Line, Golden retriever, Landtborg Camilla, Immelm
2. SE U(U)CH Art Wave´s Smash And Grab, Cocker spaniel, Karlsson Jens, Hörby
3. NO UCH NORD V-15 SE U(U)CH SEV-09 VCH US CH Double Coat´s Christmas Joy, Chesapeake bay retrivier,Lindström Catharina, Långås
4. Black And Buff´s One Of A Kind, Amerikansk cocker spaniel, Fraser Michelle

R.

BIS-BIM
Domare: 

BIS-valp I
Domare:  Anneli Karlsson
Sugar Loaf Drottning Yrsa, Clumber spaniel, Åkerman Annika, Kungsbacka

BIS-valp II
Domare:  Johnny Andersson
Barecho You Rock My World, Engelsk springer spaniel, Björkman Helene, David, Årsunda

BIS-veteran
Domare:  Eva Nielsen
NO UCH NORD V-15 SE U(U)CH SE V-09 SE VCH US CH Double Coat´s Christmas Joy, Chesapeake bay retriever, Lindström Catharina, Långås

BIS jaktmeriterad
Domare:

BIS Uppfödargrupp
Domare:  Eva Nielsen
Kennel Art-Wave´s, Cocker spaniel, Karlsson Jens, Hörby

BIS Avelsgrupp
Domare:
Ingen

BIS JUNIOR/UNGHUND
Domare:
Birthe Scheel
Almanza Backstage Entertainment, Flatcoated retriever, Karlsson Hanna, Växjö

Ersättnings-KKL 20/11!

Södra avd arrangerar KKL den 20/11 i Genarp. Detta KKL är ett ersättningsprov för Tollarp i september, som blev inställt pga väder och vind. Nu återstår bara två hundar från den ursprungliga startlistan, och vi söker därför ett par ekipage till! Passa på att anmäl dig till KKL! Först till kvarn! Gå till http://sbktavling.se/ssrk så hittar du länk till anmälningssidan för provet på förstasidan!

Information: Annika Hecktor, annika.hecktor@me.com eller 0708-793380 (gärna sms).