Styrelsen

Styrelsen för SSRK Södra 2020

Ordförande: Filip Ertzinger ordf@ssrksodra.com, tel: 0768-797887
Kassör: Lisa Lyhagen kassor@ssrksodra.com, tel: 0706-249496
Sekreterare, postmottagare: Ebba Petersson sekr@ssrksodra.com, tel: 0762-708180
Jaktansvarig retriever: Mirjam Axner retriever@ssrksodra.com, tel:073-356 89 12
PR-ansvarig, kontaktperson Apportören Filip Ertzinger pr@ssrksodra.com
Vice ordförande, retriever sekreterare: Annika Hecktor retriever@ssrksodra.comtel:0708-793380
Viltspåransvarig,
Utställningsansvarig:
Ulrika Hall viltspar@ssrksodra.com, tel: 0706-592869

utstall@ssrksodra.com

Utbildningsansvarig Robert Mueller utb@ssrksodra.com, tel: 0708-393387
Suppleant, vilt & materialansvarig Bo Tengberg suppl2@ssrksodra.com, tel: 0704-007569
Suppleant, Spanielansvarig Bengt Magnusson spaniel@ssrksodra.com, magnusson.bengt62@gmail.com
Uppdrag utanför styrelsen
Tollingansvarig: Ellinor Forsström tel: 0730770811
Webbansvarig Filip Ertzinger

Hantering av domän: Anette Björgell

webm@ssrksodra.com
Revisorer
Revisor: Ingrid Lundkvist
Revisor: Torbjörn Håkansson torbjorn@kthakansson.se
Revisorsuppleant: Bosse Ferm boferm46@gmail.com
Revisorsuppleant: Håkan Rilöv hakanrilov@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Marie Kinder marie.kinder@skola.solvesborg.se
Janne Stihl janne.stihl@telia.com
Lisa Hansson lisa.hansson@live.se

Organisationsnummer: 802440-3902

Bankgiro: 517-8843