SSRK Södra

Tolling

På båda sidor av Nordatlanten har man under 100-tals år använt röd och vita hundar vid lockjakt på änder och annan sjöfågel. Hundarna arbetade tillsammans med jägarna för att locka in fåglarna inom skotthåll. Denna speciella jakttradition, som byggde på att utnyttja änders instinktiva beteenden, levde kvar vid Canadas Atlantkust in på 1900-talet, och 1945 erkändes en unik hundras – Nova Scotia duck tolling retriever (eller som den populärt kallades ”toller” eller hos oss ”tollare”).

Majoriteten av de tollare, som det idag jagas med, används som traditionella apportörer men allt fler upptäcker också den fascinerande tollingjakten. Det är en jakt på naturens villkor och bygger på ett mycket nära samarbete mellan hund och förare.

Tollaren ska kunna kombinera aktivitet och passivitet i lockarbetet (tollingarbetet) före skottet, med traditionellt retrieverarbete efter skottet. Hunden ska vara lekfull, intelligent, orädd och smidig. Vid ett tollingjaktprov återskapas de situationer, som kan uppstå under en tollingjakt, och hundens förmåga att kunna fungera i denna jakt utvärderas till ledning för avelsarbetet.

Läs mer via SSRK:s hemsida här > > >

En total summering av alla resultat från alla officiella tollingjaktprov i Europa 2007-01-01 till 2022-08-21


Startavgifter på våra tollingjaktprov

Nkl, ökl, ekl – 550 kr
Praktiskt jaktprov – max 900 kr

Online betalning sker via SSRK prov:

Regler:

Anvisningar: