Välkommen till SSRK Södra

Viltspår

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare. Hunden får använda sina sinnen och ni får en trevlig stund ihop.

Det finns två olika typer av viltspårprov, rörligt och ordinarie. Spåren är ca 600 meter långa med varierande svårighetsgrad. Spåren läggs med blod och en klöv från något hjortdjur som dras i spåret.

Proven är öppna för hundar av alla raser. Även blandrashundar får delta i proven. Oregistrerad hund ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC). För att erhålla ett championat (SE VCH) gäller att hunden är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubb.

Anlagsprovet börjar man med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Här är det framför allt hundens spårförmåga och spårvilja man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar.

Efter godkänt anlagsprov avancerar man till öppenklass där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skott. I öppenklass ligger spåret mellan 12-24 timmar.

Viltspåransvarig Ulrika Hall, viltspar@ssrksodra.com, 070-659 28 69

 

 

Regelrevedering 2020.

Det går att lämna in förslag till dem nya reglerna. Läs igenom dokumentet och prata gärna med Ulrika hall vår viltspårsansvariga person.

Regelrevedering


Rörligt viltspårprov i Skåne/Blekinge under tiden 2019-01-01 – 2019-12-31

Klasser: Anlagsklass och öppenklass
Plats: Olika platser inom avdelningen

Betalning för spåravgift à 350 SEK sker på SSRK södras bankgiro 517-8843 samtidigt som ni skickar anmälan. Märk din inbetalning med ”reg.nr/tavlic”, ”ditt namn” samt ”Rörligt viltspårprov”. Anmälan nedan. Upplysningar lämnas av Ulrika Hall, tel 070-659 28 69, viltspar@ssrksodra.com

 

 

Anmälan viltspår