Välkommen till SSRK Södra

Viltspår

Startavgifter på våra viltspårprov

Alla klasser – rörliga prov: 350 SEK
Alla klasser – ordinarie prov: 350 SEK
(ovanstående enl beslut fattat av huvudstyrelsen i SSRK)

Bankgiro 517-8843


Regler

 Lär dig mer om Viltspår:
(Klicka på bilderna för att läsa pdf-dokumenten!)
  ur Svensk Jakt nr 7/2012ur Svensk Jakt nr 8/2012

Viltspåransvarig Ulrika Hall, viltspar@ssrksodra.com, 070-659 28 69


Rörligt viltspårprov i Skåne/Blekinge under tiden 2019-01-01 – 2019-12-31

Klasser: Anlagsklass och öppenklass
Plats: Olika platser inom avdelningen

Betalning för spåravgift à 350 SEK sker på SSRK södras bankgiro 517-8843 samtidigt som ni skickar anmälan. Märk din inbetalning med ”reg.nr/tavlic”, ”ditt namn” samt ”Rörligt viltspårprov”. Anmälan nedan. Upplysningar lämnas av Ulrika Hall, tel 070-659 28 69, viltspar@ssrksodra.com

knapp_webbanmalan2

 

ORDINARIE VILTSPÅRSPROV SAMT UTTAGNING TILL SM I VILTSPÅR 2019

SM 2019 arrangeras i år av SSRK Östergötland vecka 30, 27-28 juli i Kolmården.

Krav för deltagande på uttagningen är att din spaniel/retriever har ett godkänt öppenklass spår (en 1:a). Du som förare skall vara medlem i SSRK Södra och att du ska vara beredd att träna och att komma väl förberedd till SM. Ekipaget bedöms, vilket innebär att det ska vara samma hund och förare vid uttagningen som vid själva SM tävlingen.

Årets uttagning kommer att ske genom öppenklass spår där de tre bästa ekipagen kommer att särskiljas åt i ett utslagsspår.

Betalning för spåravgift à 350 SEK sker på SSRK södras bankgiro 517-8843 samtidigt som ni skickar anmälan. Märk din inbetalning med ”reg.nr/tavlic”, ”ditt namn” samt ”Uttagning till SM”.

När: 30 maj 2019
Plats: Kågeröd
Max antal: 12

Sista anmälningsdag: 12 maj 2019

Anmälan nedan. Upplysningar lämnas av Ulrika Hall, tel 070-659 28 69, viltspar@ssrksodra.com

knapp_webbanmalan2

 

Ordinarie viltspårprov 2019-08-04

Klass: ÖKL – Begränsat antal platser
Plats: Vinslöv

Betalning för spåravgift à 350 SEK sker på SSRK södras bankgiro 517-8843 samtidigt som ni skickar anmälan. Märk din inbetalning med ”reg.nr/tavlic”, ”ditt namn” samt ”Ordinarie prov 190804”.

Fika finns att köpa på Flädergården. Det går även bra att ta med egen fika.

Sista anmälningsdag: 21 juli 2019

Anmälan nedan. Upplysningar lämnas av Ulrika Hall, tel 070-659 28 69, viltspar@ssrksodra.com

knapp_webbanmalan2