Välkommen till SSRK Södra

Viltspår

Startavgifter på våra viltspårprov

Alla klasser – rörliga prov: 350 SEK
Alla klasser – ordinarie prov: 350 SEK
(ovanstående enl beslut fattat av huvudstyrelsen i SSRK)

Bankgiro 517-8843


Regler

 Lär dig mer om Viltspår:
(Klicka på bilderna för att läsa pdf-dokumenten!)
  ur Svensk Jakt nr 7/2012ur Svensk Jakt nr 8/2012

Viltspåransvarig Ulrika Hall, viltspar@ssrksodra.com, 070-659 28 69


Rörligt viltspårprov i Skåne/Blekinge under tiden 2019-01-01 – 2019-12-31

Klasser: Anlagsklass och öppenklass
Plats: Olika platser inom avdelningen

Betalning för spåravgift à 350 SEK sker på SSRK södras bankgiro 517-8843 samtidigt som ni skickar anmälan. Märk din inbetalning med ”reg.nr/tavlic”, ”ditt namn” samt ”Rörligt viltspårprov”. Anmälan nedan. Upplysningar lämnas av Ulrika Hall, tel 070-659 28 69, viltspar@ssrksodra.com

knapp_webbanmalan2