SSRK Södra

Viltspår

Viltspår är en rolig och mycket bra aktivitet för både hund och förare. Hunden får använda sina sinnen och ni får en trevlig stund ihop. Det finns två olika typer av viltspårprov, rörligt och ordinarie. Spåren är ca 600 meter långa med varierande svårighetsgrad. Spåren läggs med blod och en klöv från något hjortdjur som dras i spåret.

Proven är öppna för hundar av alla raser. Även blandrashundar får delta i proven. Oregistrerad hund ska inneha en tävlingslicens (TAVLIC). För att erhålla ett championat (SE VCH) gäller att hunden är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubb.

Anlagsprovet börjar man med och då blir man godkänd eller ej godkänd. Här är det framför allt hundens spårförmåga och spårvilja man tittar på. I anlagsklass ligger spåret mellan 2-5 timmar.

Efter godkänt anlagsprov avancerar man till öppenklass där spåren är lite svårare med bloduppehåll och skott. I öppenklass ligger spåret mellan 12-24 timmar.

 


Anmälan till viltspårprov görs här

Under perioden sep-feb kan det vara begränsad tillgång på prov pga. jakt och väderlek !

 

Rörligt viltspårprov i Skåne/Blekinge 230101 – 231231
  • Klasser: Anlagsklass och öppenklass
  • Plats: Olika platser inom avdelningen
  • Kostnad: 450 kr. Betalning sker i samband med anmälan till SSRK Södras BG: 517-8843. Märk betalningen med Viltspår och hundens regnummer.