Välkommen till SSRK Södra

FB-R – Funktionsbeskrivning Retriever

– en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.
Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Idag kommer endast 4-5% av alla retrievers till start på jaktprov, och ytterligare avelsinstrument för att kunna undersöka, bevara och förbättra retrieverns jaktegenskaper. Denna beskrivningsform är därför ett bra komplement till att få en utvärdering om hur just din hund/kull ter sig ur jaktligt perspektiv.

Mer om FB-R hittar ni på SSRK:s hemsida http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/funktionsbeskrivning-retriever-fb-r

Vill man skriva ut en folder på ett A4 ark så görs det lite olika beroende på vilken typ av skrivare man har. Vissa skrivare klarar inte att skriva ut i så kallad bokform eller som häfte, kan stå lite olika. Vissa skrivare behöver man gå in på egenskaper och skriva ut två sidor per ark och helst dubbelsidig för att se hur det kommer att se ut.

Jag som är utbildad beskrivare för Södra distriktet heter Agneta Joonas och är er kontaktperson gällande anmälningar och frågor runt denna beskrivningsform.

Kalender
Öppen – öppen för alla medlemmar
Sluten – bokat datum för t ex en kull, ev enskilda platser kan förekomma
5 stycken anmälda per beskrivning krävs för genomförande.

Söndag 14 april Sluten, bokad av kennel med arrangör SSRK Södra. Anmälan och betalning sker till SSRK Södra på bg 517-8843 senast 24 mars.

Formerna för deltagande:

 • Alla retrieverraser är välkomna. Minimum ålder för deltagande är 12 månader.
 • Fasta beskrivningsdatum publiceras på SSRK södras hemsida.
 • Man kan göra enskild eller kullanmälan på satta datum. Efter anmälan får man snart svar om plats finnes eller annan lösning är möjlig. Det går att komma med andra önskemål om datum, men göres endast av beskrivarteamet i mån av tid.
 • Anmälan och betalning sker senast 3 veckor före beskrivningsdatum, om inget annat är överenskommet.
 • Anmälan sker till digbytollers@telia.com – Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, ras, kön, födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress. Ange även medlemsnummer.
 • Efter bekräftelse om deltagande, sker betalning på 350 kronor till SSRK Södra Bankgiro 517-8843 eller annat angivet bg, se inbjudan. Ange ”FB-R + datum” och hundens reg nr, namn samt ägare.
  OBS! Viktigt att ange att aktiviteten gäller FB-R!
 • Senast 1 vecka före beskrivning erhåller du ett PM med information runt beskrivningsdagen.
 • Officiella bestämmelser såsom uppvisande av vaccinationsintyg samt sticksprovskontroller av ID med scanner gäller.
 • Avbokning sker enligt officiella regler. För återbetalning av anmälningsavgift ska uppvisande av veterinärintyg ske. Löptik får delta men startar sist.

 

agneta

Agneta Joonas, telefon: 0707-426602, digbytollers@telia.com

 

fb-r collage

Bilden lånad från SSRK:s hemsida