Välkommen till SSRK Södra

FB-R – Funktionsbeskrivning Retriever

– en officiell verksamhet som sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.
Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Idag kommer endast 4-5% av alla retrievers till start på jaktprov, och ytterligare avelsinstrument för att kunna undersöka, bevara och förbättra retrieverns jaktegenskaper. Denna beskrivningsform är därför ett bra komplement till att få en utvärdering om hur just din hund/kull ter sig ur jaktligt perspektiv.

Mer om FB-R hittar ni på SSRK:s hemsida Info om FB-R

I dagsläget har vi tyvärr ingen som vill ansvara för FB-R inom avdelningen. Vill man som uppfödare boka så går det bra att själva ta kontakt med beskrivare via länken: Anordna ett FB-R

 

fb-r collage