Årsmöte 2022

2021 hölls inget årsmöte pga pandemin.

2022 årsmöte kommer att hållas den 3 April kl. 10 på Hörby brukshundklubb

Vi kommer att behandla två verksamhetsår. Samtliga handlingar finns på denna sida.

 

För årsmötet 2021:

Verksamhetsberättelse för SSRK Södra 2020

Verksamhetsplan SSRK Södra 2021

Resultatrapport_20200101-20201231

Budget 2021

Balansrapport_20200101-20201231

För 2022:

Dagordning

Uppdaterad – Valberedningens förslag 2022 SSRK-Södra

Resultaträkning

verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan SSRK Södra 2022

Balansräkning

Budget 2022

Har din hund blivit Champion anmäler du det HÄR

Önskar du mat på årsmötet, anmäl det på ordf@ssrksodra.com senast 5 dagar före mötet.

Observera att det i år EJ kommer att finnas utskrivna handlingar på årsmötet. Detta pga. miljöaspekten. Det går bra att använda sig av dokumenten på denna sidan under mötet alternativt själv skiva ut och ta med handlingarna . 

Ta hand om er!
/ Styrelsen SSRK Södra