Välkommen till SSRK Södra

Styrelsen

Styrelsen för SSRK Södra 2019

Ordförande, utbildningsansvarig: Filip Ertzinger ordf@ssrksodra.com, tel: 0768-797887
Kassör: Lisa Lyhagen kassor@ssrksodra.com, tel: 0706-249496
Sekreterare, postmottagare: Ebba Petersson sekr@ssrksodra.com, tel: 0762-708180
Jaktansvarig retriever: Lisa Hansson retriever@ssrksodra.com, tel: 0707-365573
PR-ansvarig, vice ordförande, kontaktperson Apportören Sofia Palmqvist pr@ssrksodra.com, tel: 0435-770007 / 0709-427021
Spanielansvarig: Åsa Söderberg spaniel@ssrksodra.com, tel: 0707-415997
Viltspåransvarig: Ulrika Hall viltspar@ssrksodra.com, tel: 0706-592869
Suppleant Robert Mueller suppl1@ssrksodra.com, tel: 0708-393387
Suppleant Bo Tengberg suppl2@ssrksodra.com, tel: 0704-007569
Uppdrag utanför styrelsen
Tollingansvarig: Jan Alenfall jan.al@telia.com, tel: 0709-315115
Webbansvarig Anette Björgell webm@ssrksodra.com, tel: 0708-510143
Revisorer
Revisor: Ingrid Lundkvist
Revisor: Torbjörn Håkansson
Revisorsuppleant: Bosse Ferm bosse.ferm@tele2.se
Revisorsuppleant: Håkan Rilöv hakanrilov@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Sverker Haraldsson
Janne Stihl
Bartek Brejski

Organisationsnummer: 802440-3902

Bankgiro: 517-8843