Välkommen till SSRK Södra

Styrelsen

Styrelsen för SSRK Södra 2018

Ordförande: Bartek Brejski ordf@ssrksodra.com, tel: 0707-232842
Kassör: Lisa Lyhagen kassor@ssrksodra.com, tel: 0706-249496
Sekreterare, postmottagare: Ebba Petersson sekr@ssrksodra.com, tel: 0762-708180
Jaktansvarig retriever, vice ordförande: Niclas Brännström retriever@ssrksodra.com, tel: 0733-540915
PR-ansvarig, kontaktperson Apportören Sofia Palmqvist pr@ssrksodra.com, tel: 0435-770007 / 0709-427021
Utbildningsansvarig: Lisa Hansson utb@ssrksodra.com, tel: 0707-365573
Utställningsansvarig: Berit Persson Qvist utstall@ssrksodra.com, tel:  0707-776525
Suppleant Jonas Brink suppl1@ssrksodra.com, tel: 0705-706938
Suppleant Joakim Persson suppl2@ssrksodra.com
Uppdrag utanför styrelsen
Tollingansvarig: Jan Alenfall jan.al@telia.com, 070-9315115
Viltspåransvarig: Ulrika Hall, ansvarig från 1/12

Malin Persson, ansvarig avgått 30/11

viltspar@ssrksodra.com
Webbansvarig Anette Björgell webm@ssrksodra.com
Revisorer
Revisor: Lena Hodder
Revisor: Jennifer Kolm
Revisorsuppleant: Bosse Ferm bosse.ferm@tele2.se
Revisorsuppleant: Håkan Rilöv hakanrilov@gmail.com
Valberedning
Sammankallande: Jan Alenfall jan.al@telia.com
Anette Björgell webm@ssrksodra.com
Sverker Haraldsson

Organisationsnummer: 802440-3902

Bankgiro: 517-8843