Välkommen till SSRK Södra

Styrelsen

Styrelsen för SSRK Södra 2017 – (presentation av styrelsen)

Ordförande: Bartek Brejski ordf@ssrksodra.com, tel: 0707-232842
Kassör: Lisa Lyhagen kassor@ssrksodra.com, tel: 0706-249496
Sekreterare, postmottagare: Ebba Petersson sekr@ssrksodra.com, tel: 0762-708180
Jaktansvarig retriever, vice ordförande: Niclas Brännström retriever@ssrksodra.com, tel: 0733-540915
Jaktansvarig spaniel Sofie Rosén spaniel@ssrksodra.com, tel: 0707-774421
Utbildningsansvarig: Lisa Hansson utb@ssrksodra.com, tel: 0707-365573
Utställningsansvarig: Berit Persson Qvist utstall@ssrksodra.com, tel:  0707-776525
Suppleant, PR-ansvarig, kontaktperson Apportören Sofia Palmqvist suppl1@ssrksodra.com, tel: 0435-770007 / 0709-427021
Suppleant Jonas Brink suppl2@ssrksodra.com, tel: 0705-706938
Uppdrag utanför styrelsen
Tollingansvarig: Jan Alenfall jan.al@telia.com, 070-9315115
Viltspåransvarig: Malin Persson, ansvarig
och Ulrika Hall
(fr o m 170613)Annika Berntsson (t o m 170531)
viltspar@ssrksodra.com
Webbgrupp Anette Björgell, ansvarig
Annika Hecktor
Ann-Kristin Nilsson
webm@ssrksodra.com
Revisorer
Revisor: Håkan Persson Hpersson@msn.com
Revisor: Jennifer Kolm
Revisorsuppleant: Bosse Ferm bosse.ferm@swipnet.se
Revisorsuppleant: Håkan Rilöv hakan.rilov@sydved.se
Valberedning
Sammankallande: Ann-Kristin Nilsson pimens@telia.com
Jan Alenfall jan.al@telia.com
Anna von Blixen-Finecke

Organisationsnummer: 802440-3902

Bankgiro: 517-8843