SSRK Södra

Reportage 2013

Certifiering av provledare i Nymölla 23-24 mars

Från vänster: Mirjam Axner, Eva Ferm, Susanne Nilsson, Johan Heidemar, Hanna Svensson, Birgitta Lindblad, Marie Ahlberg, Ann-Sofie Nilsson

Åtta personer tillhörande SSRK södra certifierades som provledare för B-prov för retriever. Deltagarna kom från skilda delar i Skåne och Blekinge.

Teori blandat med praktiska övningar ingår i denna utbildning där samtliga blev godkända.

Kursen hölls på Garvaregården i Nymölla. Bosse Ferm var kurs- och handledare.