SSRK Södra

Enkäten 2011 – redovisning

Vi har via enkäten, fått in många värdefulla synpunkter på vad ni önskar för aktiviteter i form av: kurser, jaktprov, jakt träning, viltspår, workingtest  m m för alla nivåer och i alla geografiska delar av avdelningen.

Det har inkommit många bra synpunkter och det är svårt att redovisa dem alla på ett kortfattat sätt. Vi kommer att bearbeta svaren i styrelsen under hösten och målsättningen är att planera för ett förbättringsarbete.

Vi ser också att vissa geografiska delar har liten aktivitetsnivå och många tycker att det är långt att köra till kurser/jaktprov m m.

Får vi uppmana er som har svarat att ni kan tänka er att hjälpa till med lokala aktiviteter skicka in er e-postadress med uppgifter om var ni bor och förslag på aktivitet till ordf@ssrksodra.com.

Vad gäller synpunkter på hemsidan så är svaret genomgående positivt.

De flesta vill också ha kvar Apportören i dess nuvarande form men en del förbättringsförslag har inkommit.

Stort tack till alla er som har besvarat enkäten!

Styrelsen SSRK Södra
Retriever


Spaniel