SSRK Södra

170504 Info från Viltspåransvarig

Sammanfattning från Viltspårsdomarkonferenes Ekerödsrasten den 18 april 2017
Närvarande: Marie Strauss, Håkan Samevik, Nicklas Brännström, Liselott Haglund, Ingmar Tykesson, Claes Blomqvist, Lars-inge Kvist, Annika Berntsson

Berth Nilsson utsänd från SSRK Hs höll en mycket innehållsrik genomgång av nya viltspårregler och sådant som tagits upp och diskuterats av andra avdelningar. Det gav viktiga synpunkter och kunskaper från mötets deltagare som ger samsyn på vårt uppdrag som domare.

Information om viltspår mästerskapet 2017
Viltspår mästerskapet kommer i år att arrangeras av SSRK viltspårkommitté och kommer att äga rum som vanligt första helgen i augusti d v s 5-6 augusti 2017 på Segersjös marker utanför Odensbacken som ligger några mil öster om Örebro.
Mer information rörande viltspårmästerskapet kommer.

// Viltspåransvarig Annika Berntsson