SSRK Södra

180619 Utökat nkl-prov i år igen!

SSRK SÖDRA GÖR DET IGEN – PLATS FÖR 36 HUNDAR, INTE BARA 18!

SSRK Södras nkl-prov i Höör den 28 juli kommer att dömas av Janne Stihl och Jenny Hamring. Ett vanligt nkl-prov där ekipagen döms av en och samma domare prövningen igenom men för att kunna bereda plats för flera startande och effektivisera användningen av funktionärerna bättre har vi inte dubbla rutor utan nyttjar samma mark utom vid sök. Två likvärdiga sök kommer att läggas i naturlig anslutning till provets övriga delar för att tidseffektivisera bedömningen. Du får din kritik och ditt pris direkt efter start och är sedan fri att lämna provplatsen. Genom detta tillvägagångssätt kan vi bereda plats för dubbla antalet startande!

OBS! PROVET ÄR TILL 50% ETT VANLIGT PROV OCH TILL 50% ETT FUNKTIONÄRSPROV MEN OM FUNKTIONÄRSPLATSERNA INTE FYLLS SÅ TAR VI SJÄLVKLART IN FLERA STARTANDE!

Anmälan sker som vanligt i SSRK Prov – välkommen med din anmälan http://www.sbktavling.se/competitions/26557

hoorprovet

Foto: Märta Segerström