SSRK Södra

180930 Spanielprov vatten Yngsjö

Från vänster: provledare Bartek Brejski, Anders Vennerstrand & Meitas Coco Pops, Mats Eriksson & Smedmästarens O’boy.
Domare Jörgen Sandberg, som även på dagen fick SSRKs förtjänsttecken i brons tillsammans med Rita Sandberg. Det skulle ha delats ut på Södras årsmöte men eftersom Jörgen och Rita inte kunde deltaga passade vi på i samband med detta prov.

Grattis 🙂