SSRK Södra

150128 Kallelse till ordinarie årsmöte den 28/2 kl 10 på Hörby BK

Kallelse till ordinarie årsmöte den 28/2 kl 10 på Hörby BK

Samtliga medlemmar i SSRK:s Södra avdelning kallas härmed till klubbens årsmöte, lördagen den 28 februari kl 10.00 på Hörby Brukshundklubb, Näckrosgatan 11, 242 34 Hörby.

Vi bjuder på något att äta men det måste förbeställas hos Berit Persson Qvist senast den 15 februari på tel: 040 – 42 32 08 eller via e-post: utstall@ssrksodra.com

Har din hund fått något championat under året där någon av meriterna är tagna inom SSRK – anmäl då detta till sekr@ssrksodra.com senast den 10 februari. Skriv hundens namn, ditt namn och vilket championat det gäller så kan du hämta ert championatdiplom på årsmötet.