SSRK Södra

Tolling champion nr 17 i Sverige

Tollingjaktchampion – River Fox Salsa av Fira, Nässla, med Lotta Strömberg. Tollingen gjordes på fredag em vid Arriesjön – ett 15-tal vilda gräsänder & krickor svarade upp och kom in 100 m. Sothöns & doppingar mindre intresserade. Jakten, lördag morgon, i Grönby. Fyra änder apporterade. Hela det praktiska provet klart & godkänt. (Tack till skyttar o jaktlaget). 

Bilden kan innehålla: 2 personer, personer som ler, gräs, himmel, hund, utomhus och natur