SSRK Södra

Hund- och förarutbildning i SSRK Södras regi – Engagemang för Arrangemang

Idag finns ett stort utbud av kurser i avdelningens geografiska område. Kursutbudet är brett och varierat på retrieversidan och det erbjuds såväl gruppträningar som privatlektioner, helgkurser som kvällsträningar. SSRK Södras utbildningsverksamhet handlar främst om att utbilda funktionärer till de egna proven och aktiviteterna men har som mål att någon gång per år även kunna erbjuda medlemmarna utbildning för hund och förare.

Medlemmarna är själva med och styr innehållet i kursverksamheten genom konceptet ”Engagemang för Arrangemang”. Konceptet innebär att medlemmarna arrangerar de kurser och utbildningar de vill ha och avdelningen står för de ekonomiska utläggen och det administrativa som annonsering och mottagande av anmälningar. Som tack för att man engagerar sig i avdelningens utbildningsverksamhet deltar man själv utan kostnad på den utbildning man arrangerat.

Hur gör man då? Man börjar med att kontakta utbildningsansvarig, kontaktuppgifter hittar man under fliken Avdelningen – Styrelsen. Man kan ha en färdig idé eller tillsammans med utbildningsansvarig diskutera sig fram till en idé. Inriktning på utbildningen, svårighetsgrad och geografisk placering bestämmer den som arrangerar. Tillsammans med utbildningsansvarig uppskattar man kostnaderna för utbildningen och hur stor kursavgiften bör vara, om arrangemanget bedöms kunna gå runt, alltså inte med förlust men inte nödvändigtvis med vinst får man klartecken att köra. Arrangören tar kontakt med den eller de instruktörer man vill ha samt eventuella markägare och bestämmer ett datum. Utbildningsansvarig annonserar på avdelningens hemsida och Facebooksida, och om möjligt även i medlemstidningen Apportören. Utbildningsansvarig tar emot anmälningar, ger information om hur/var betalning sker samt kontrollerar betalningar med kassören. Arrangören har under utbildningstillfället ansvar för att se till att det praktiska fungerar, t ex att det finns mat och fika till instruktören och att eventuellt boende finns att tillgå för långväga instruktörer. Innan kursen skriver man ner all praktisk information som deltagarna kan behöva, som exv datum, tid, plats, adress, vägbeskrivning, behov av speciell klädsel eller utrustning m m. Denna information skickar sedan utbildningsansvarig till deltagarna som anmält sig.

Det finns möjlighet till samarrangemang – t ex om man som uppfödare vill ordna en dag för sina egna valpköpare och sedan en dag öppen för alla avdelningens medlemmar kan man dela på resekostnaderna för instruktören. Vill man arrangera tillsammans med en vän för att dela på ansvaret kan man dela på utbildningen och gå halva dagen var.