SSRK Södra

151126 Glöm inte Retrievermötet 6/12

En liten påminnelse!

Få anmälningar har kommit in. Det är viktigt att representanter för de prov vi har hållit under 2015 och för de prov vi skall hålla under 2016 kommer.

Om det finns någon som är intresserad att hjälpa till med prov under 2016 och framåt ,så är ni hemskt välkomna. Vi står lite inför ett ålderskifte i klubben och många av våra provledare och kommissarier har hållit på i många år och behöver avlösning. Skall vi ha en verksamhet med jaktprov i Södra avdelningen måste vi ha hjälp.

Den 6 december kl. 10.00 – 14.00 genomför vi retrieverkommitté-möte på Garvaregården i Nymölla för provledare, kommissarier eller andra intresserade. Punkter som kommer att tas upp är bl a årsredovisningen inför årsmötet samt 2016 års provverksamhet och utbildningar. Vi kommer att bjuda på lite mat och kaffe.

Anmälan till Niclas Brännström på tel 0733-540915 eller retriever@ssrksodra.com