SSRK Södra

180411 A-provskommittén

För att kunna bedriva verksamhet inom Södra avdelningen krävs engagerade medlemmar, och för vår provverksamhet har vi olika kommittéer.

Vår A-provskommitté behöver nu kompletteras med några medlemmar som kan vara med planera för höstens verksamhet. Kommitténs uppgift är att planera och ta fram ett provprogram för höstens A=prov (både KKL och elitklass), tillsätta domare, engagera provledare/kommissarier till proven och ge råd och stöd där det behövs.

Vid intresse kontakta Niclas Brännström retriever@ssrksodra.com