SSRK Södra

181112 Synpunkter nya jaktprovsregler

Vi behöver dina synpunkter kring de utkast för jaktprov retriever som tagits fram, så vi inom Södra kan vara med och påverka på bästa vis. Reglerna påverkar både A-prov, B-prov och Championat.  Återkoppla senast den 31/12 till retriever@ssrksodra.com