SSRK Södra

Angående sponsringsavtalet med Royal Canin

SSRK Södra är en avdelning inom SSRK Sverige. SSRK står för Svenska Spaniel och Retrieverklubben och är Sveriges största specialklubb för jakthundsraser.
Under våren har vi blivit informerade om att Royal Canin centralt tagit avstånd från sponsring där som man beskriver, ”där vilt fälls”.
SSRK Södras styrelse skickade den 25 juli en skrivelse till huvudstyrelsen där vi anhöll om att SSRK skulle avsluta det sponsringsavtal som finns med Royal Canin. Vi hade vid styrelsemötet den 17 augusti fortfarande inte erhållit något svar på vår skrivelse från huvudstyrelsen. De har i stället gått ut på sociala medier och försvarat beslutet men använt felaktig statistik över våra jaktprov.
SSRK Södra är en klubb för jakthundsraser och vi vill ha sponsorer som vill synas tillsammans med den avtalade parten i alla sina verksamhetsområden. Därför har styrelsen den 17 augusti tagit ett enhälligt beslut i att inte använda Royal Canin som sponsor.
SSRK Södras styrelse gm
Niclas Brännström
Retrieverjaktansvarig