SSRK Södra

Om-certifiering & fortbildningsdag för provledare 190324

Avdelningens alla provledare bjuds in till fortbildnings-/inspirationsdag under ledning av Janne Stihl. Särskild kallelse går ut till dem provledare vars certifiering går ut under 2019, dessa har p.g.a. kravet på om-certifiering förtur till utbildningstillfället.

Sedan 2011 ska provledare på retriever(B)prov genomgått utbildning och vara certifierade, allt för att säkra kvalitén på proven och därmed i förlängningen hundarnas jaktliga egenskaper. Certifieringen är 5-årig enligt ”Råd och Anvisningar – Provledarutbildning i SSRK”, fastställd av SSRK Huvudstyrelse 2011-09-10 § 295 (http://www.ssrk.se/images/stories/utbildning/RoA_faststalld_2011_09_10.pdf)

Datum: 24/3 2019
Plats: Höör
Instruktör: Janne Stihl
Kostnad: Ingen för medlemmar i avdelningen
Anmäl till: utb@ssrksodra.com eller 0707-365573