Välkommen till SSRK Södra

Provledarutbildning 180414

Går du på prov med din retriever? Har du förståelse för hur retrievern används som apportör på jakt? Är du intresserad av att vara en del av Södra avdelningens B-prov-verksamhet? Anmäl då ditt intresse till provledarutbildningen. Som provledare är du med och planerar och lägger upp B-prov vilket är lika utvecklande som att gå prov själv. Mer om vad som ingår i utbildningen kan du läsa här (http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/utbildning/ssrks-provledarutbildning/utbildningsbeskrivning)

Sedan 2011 ska provledare på retriever(B)prov genomgått utbildning och vara certifierade, allt för att säkra kvalitén på proven och därmed i förlängningen hundarnas jaktliga egenskaper. Certifieringen är 5-årig enligt ”Råd och Anvisningar – Provledarutbildning i SSRK”, fastställd av SSRK Huvudstyrelse 2011-09-10 § 295 (http://www.ssrk.se/images/stories/utbildning/RoA_faststalld_2011_09_10.pdf)

 

Datum: 14/4 2018
Plats: Nymölla
Instruktör: Bo Ferm
Kostnad: Ingen för medlemmar i avdelningen
Anmäl till: utb@ssrksodra.com eller 0707-365573