SSRK Södra

Stewardutbildning våren 2018

Vem står på första parkett när våra hundar provas under jakt på våra A-prov? Jo, stewarden! Stewarden ser till att rätt ekipage står på tur att skickas av domarna. Är du intresserad av att vara en del av södra avdelningens A-prov-verksamhet? Anmäl då ditt intresse till stewardutbildningen.

Inga förkunskaper krävs för att anmäla sig till utbildningen, men det är en fördel om man är strukturerad och noggrann. Som steward ska man även känna till regler och anvisningar för A-prov.
Reglerna: http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/a-prov-retriever/jaktprovsregler-a-prov-2017-01-01
Anvisningar: http://www.ssrk.se/prov-utstaellning-avel-utbildning/retrieverjaktprov-kommande-prov-resultat-och-regler/a-prov-retriever/anvisningar-a-prov-rev-2017-05-19

Utbildningen består av två tillfällen med teori och två tillfällen med praktik. Anmäl ditt intresse för mer information om datum och tider. Utbildningen är företrädesvis för medlemmar i Södra avdelningen men i mån av plats, och till självkostnadspris, är även andra välkomna att anmäla sig.

Datum: Våren 2018
Plats: Skåne
Instruktör:  Anders Carlsson m fl
Kostnad: Ingen för avdelningens medlemmar
Anmäl till: utb@ssrksodra.com eller 0707-365573