SSRK Södra

150908 Uppdaterat

Lagt in resultat från helgens A-prov

 

På förekommen anledning

Ryktet går, att man inte vill anmäla sig till A prov Ekl innan man kommit med på det de internationella proven för att man kan bli utlottad p g a de lottningsregler som finns i SSRK prov.
De internationella proven lottas inte i SSRK prov efter svenska regler. Begränsningar i deltagandet kommer att ske genom meriter.
Niclas Brännström / jaktansvarig Retriever